top of page

Mond- en Kaakziekten

Oncologie en de mondhygiënist
Almere, 5 september 2019

Cursus Programma

08.45 - 09.15 uur Ontvangst en registratie

09.15 - 09.30 uur Inleiding en enkele vragen

09.30 - 10.00 uur Wat is kanker - enkele begrippen 

10.00 - 11.00 uur Mondkanker - het plaveiselcelcarcinoom; 

epidemiologie, etiologie en klinische aspecten 

11.00 - 11.30 uur Pauze

 

11.30 - 12.30 uur Mondkanker - het plaveiselcelcarcinoom; 

diagnostiek en behandeling

12.30 - 13.30 uur Lunch

13.30 -14.30 uur Mondzorg bij de oncologiepatiënt 

14.30 - 15.00 uur Andere vormen van mondkanker 

 

15.00 - 15.30 uur Pauze

15.30 - 16.15 uur Premaligne afwijkingen 

16.15 - 16.45 uur Bespreken van de vragen 

16.45 uur Evaluatie en afsluiting

* Inschrijfkosten: € 275,- inclusief thee, koffie, lunch en gratis parkeren.

bottom of page